Vergi denetimleri, vergi beyannamesinde yer alan kayıtların doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla genellikle pek çok belge ve bilgi talebi içerdiğinden fazla zaman alabilir ve çok fazla strese neden olabilir. İşletme sahipleri denetime gerektiği gibi hazırlanmak ve denetime ilişkin talepleri karşılamak için yeterli zamana sahip olmayabilirler ve büyük ihtimalle vergi mevzuatı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değildirler. Bununla beraber, vergi mükelleflerinin yasal olarak Milli Gelirler Dairesi (IRS) ve diğer vergi daireleri nezdinde yetkili bir vergi uzmanı tarafından temsil edilme hakları bulunmaktadır. Bu nedenle, süreci yönetebilecek, durumu analiz edip en uygun çözüm stratejisini formüle edebilecek, doküman taleplerine cevap verebilecek ve diğer ilgili sorunlarla ilgilenebilecek yetkin bir muhasebe uzmanı tarafından temsil edilmek çok daha iyi olacaktır.
IRS Temsilciliği

  • Firmamız IRS ve diğer vergi daireleri nezdinde müşterilerimizin yasal vergi temsilcisi olarak onları tümüyle temsil edebilmekte veya müşterilerimiz denetim süreci veya vergi daireleriyle diğer sorunları hakkında müşterilerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
  • Firmamız müşterilerimizin yasal vergi temsilcisi olarak yetkilendirildiği takdirde, ilk olarak finansal kayıtlar incelenerek içinde bulunulan durum anlaşılacaktır. Sorunların incelenmesinden sonra, muhtemel hareket tarzları belirlenip, müşterilerimizle her biri için muhtemel sonuçlar tartışılır ve hangi stratejinin uygulanması gerektiği konusunda tavsiyede bulunulur.
  • Müşterilerimizin yasal temsilcisi olarak, tüm süreç boyunca yapılması gereken her şeyi Firmamız müşterilerimiz adına yürütecektir. Bu nedenle, bürokratik süreç ve ilgili evrak işleri müşterilerimizin dikkatini dağıtmayacak ve ticari faaliyetlerine odaklanmalarına imkan sağlayacaktır.
  • Firmamız talep edilen tüm bilgi ve belgeleri hazırlayacak ve sizin adınıza vergi dairesine gerekli cevapları gönderecektir. Bu yazışmaların doğru bir şekilde yapılması sayesinde, müşterilerimizin mevzuata uyumu sağlandığı gibi başka sorunların ortaya çıkması da önlenmektedir.
  • Denetim sona erdiğinde, eğer müşterilerimize ilave vergi borcu çıkartılmış ise, sorunun çözümü için yetkililerle müzakerelerinde müşterilerimize yardımcı olmaktayız. Yapılan müzakerelerde kabul edilebilir bir çözüme ulaşılamazsa, sonraki aşama olarak itiraz başvurusunda bulunulabilmektedir.