Herhangi bir vergi probleminiz varsa bu konuda yalnız değilsiniz. Önemli sayıda vergi mükellefi bir çeşit vergi problemi yaşamaktadır. Vergi süreci vergi beyannamesinin verilmesiyle sona ermemektedir. Çünkü vergi beyannameleri herhangi bir hata veya tutarsızlık olup olmadığını belirlemek üzere vergi yetkilileri tarafından gözden geçirilmektedir. Vergi yetkilileri bu inceleme sonucunda vergi beyannamesinde bazı muhtemel problemler tespit edebilir. Vergi beyannamelerinin incelenmesinden sonra, birçok işletme vergi bildirimi almakta ve vergi denetimine tabi olmaktadırlar.

Vergi problemleri vergi mükellefleri için her zaman kafa karıştırıcı ve stres kaynağıdır. Bu nedenle çoğu durumda yetkin bir muhasebe uzmanının yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer bir vergi bildiriminin ne anlama geldiğinden emin değilseniz veya vergi denetimiyle karşı karşıya iseniz, profesyonel bir vergi hizmeti almayı ciddi bir şekilde düşünmelisiniz. Vergi problemleri hızlı ve uygun bir şekilde çözümlenmediği takdirde, hoş olmayan ve bazı durumlarda işletmeler üzerinde uzun dönemli olumsuz etkileri olan cezalara yol açabilir.

Vergi Sorunu Çözümü
Firmamız müşterilerimizin her türlü vergi problemlerini çözebilecek yetkinliğe sahiptir. Biz vergi problemlerini hallederken, müşterilerimiz de vergi problemlerinden kaynaklanan stresten kurtulmuş olurlar ve doğrudan ticari faaliyetlerine odaklanabilirler.
Vergi problemlerini çözebilmek için ilk olarak, problem dikkatli bir şekilde incelenmekte ve muhtemel tüm çözüm alternatifleri belirlenmektedir.

Yetkili vergi temsilcileri olarak, müşterilerimizin Milli Gelirler Dairesi (IRS), eyalet veya yerel vergi mercileri ile olan vergi sorunlarını müşterilerimiz açısından en uygun ve hızlı bir şekilde hallederek çözüme kavuşturacak şekilde ele alıyoruz.

Vergi probleminin çözümünden sonra müşterilerimizin gelecekte vergi problemi yaşamamaları için tavsiyelerde bulunmaktayız.

Vergi Borcu

Vergi beyannamesi vermediyseniz veya vergi borcunuzu ödemediyseniz, bu sadece ceza kesilmesine ve gecikme faizi işletilmesine yol açmayacaktır. Milli Gelirler Dairesi (IRS) vergi borcunu tahsil etmek üzere mülkleriniz ve finansal varlıklarınıza ihtiyati tedbir veya haciz uygulamak gibi birçok seçeneğe sahiptir.

Vergi problemleri ele alınırken, vergi borcuna uygulanan cezalar ve işleyen faizler hakkında pazarlık yapılabileceği ve muhtemelen bu tutarların düşürülebileceğinin bilinmesi önemlidir. Vergi borcunuzun tamamını ödeyecek gücünüz yoksa, vergi borcunuzu erteletebilir ve vergi borcunuzu taksitler halinde ödemek üzere bir anlaşma yapabilirsiniz. Ancak, vergi probleminin çözümü için yetkililerle pazarlık yapabilmek için, vergi mükellefinin ilk olarak gecikmiş vergi beyannamelerini vererek vergiye uyumlu hale gelmeleri gerekmektedir.

Müşterilerimizin gecikmiş vergi borcu, vergi cezaları ve faiz borçları varsa, ilk olarak durumu etraflıca inceleyip anlayarak çözüm alternatiflerini belirliyoruz ve bir çözüm planı öneriyoruz.

Vergi problemlerinin çözümünde ilk adım olarak müşterilerimizin vergi uyumlu hale gelmesi için gecikmiş vergi beyannamelerini hazırlayıp vermelerine yardımcı oluyoruz.

Vergi problemlerinin çözümü için müşterilerimiz adına vergi yetkilileri ile müzakereler Firmamız tarafından yürütülmekte, dolayısıyla müşterilerimizin resmi makamlarla doğrudan görüşmesine gerek kalmamaktadır.

Vergi problemlerine müşterilerimiz için kabul edilebilir çözümlere ulaşmak için onlara adına ilgili vergi mercilerle çalışıyoruz ve müzakereleri yürütüyoruz. Buradaki amacımız, vergi cezalarının silinmesi veya düşürülmesini sağlayarak müşterimiz için en iyi anlaşmayı elde etmektir.

Müşterilerimizin ilave cezalara veya ihtiyati tedbir veya haciz gibi işlemlere maruz kalmamaları için problemlerin hızlı bir şekilde çözümünü sağlayabilmek amacıyla doğrudan Milli Gelirler Dairesi (IRS) ve diğer vergi makamlarıyla müzakere ediyoruz. Halihazırda var olan ihtiyati tedbir veya haciz kararları var ise bunların kaldırılması için gerekli çabayı gösteriyoruz.

Vergi Bildirimleri

Vergi bildirimleri farklı sebeplerle gönderilebilmektedir ve genelde belirli bir tarihe kadar cevap verilmesini gerektirmektedirler. Bazı bildirimler için endişelenecek bir durum olmamakla birlikte çoğu zaman bu bildirimlerin ciddiye alınması gerekmektedir.

Milli Gelirler Dairesi (IRS) verilen vergi beyannamesinin eksiksiz olduğu ve beyan edilen vergi borcunun doğru olduğundan emin olmak için ilave bilgi talebi içeren bir vergi bildirimi gönderebilir. Bu vergi bildiriminde Milli Gelirler Dairesi (IRS) vergi beyannamesi hakkında soru sorabilir ya da ilave bilgi talep edebilir. Milli Gelirler Dairesi (IRS) kendi kayıtları ile vergi beyannamesi arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşündüğünde, vergi beyannamesinde bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin öneriler içeren bir vergi bildirimi gönderecektir.

Firmamız müşterilerine gönderilen vergi bildirimleriyle ilgili olarak yardımcı olmak üzere ilk olarak vergi bildiriminin amacını ve verilebilecek muhtemel cevapları açıklamaktadır. Daha sonra, vergi bildirimi ile ilgili kayıtları incelenip müşterilerimizin en doğru karşılığı seçmelerine yardımcı olunmaktadır.

Vergi Denetimleri

Vergi denetimi bir vergi mükellefinin karşılaşabileceği en önemli ve en stresli vergi problemidir. Milli Gelirler Dairesi (IRS) ve/veya Yerel/Eyalet Vergi Daireleri bazı vergi beyannamelerini, doğruluklarını denetlemek için seçebilir. Milli Gelirler Dairesi (IRS) ve/veya Yerel/Eyalet Vergi Dairelerinin bir vergi beyannamesinde şüphe uyandıran kalemler olduğunu düşünmeleri halinde, bu vergi beyannamesi denetim için seçilmektedir. Ayrıca, herhangi bir vergi mükellefi vergi beyannamesinde şüphe uyandıran hiçbir şey olmamasına rağmen istatistiksel bir formüle dayalı olarak bilgisayar tarafından yapılan bir seçimle veya tamamen rastgele olarak denetim için seçilebilir. Bir vergi beyannamesi, denetim için seçilen başka vergi beyannamelerini veren vergi mükellefleriyle bağlantılı hususlar ve işlemler içerdiği için de denetim için seçilebilir.

Bir vergi beyannamesi Milli Gelirler Dairesi (IRS) tarafından denetim için seçildiğinde, vergi mükellefine posta yoluyla bilgi verilmektedir. IRS denetimi posta ile yazışma yaparak (yazışma denetimi) ve yüz yüze görüşme yaparak yürütebilir. Yüz yüze görüşmeler bir IRS ofisinde (ofis denetimi) veya vergi mükellefinin evinde, iş yerinde veya muhasebecisinin ofisinde (saha denetimi) yapılabilir.

Yazışma Denetimi, denetimin en yaygın türüdür. Yazışma Denetimi sırasında, IRS vergi beyannamesinde yer alan gelir, gider, indirim gibi bazı kalemler hakkında ilave bilgi ve doküman talep eder. Talep edilen dokümanlar ve ilgili açıklamalar IRS’e postalandıktan sonra, bir IRS yetkilisi gönderilen dokümanları inceler ve vergi mükellefine posta yoluyla vergi beyannamesinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını bildirir.

Vergi beyannamesi ile ilgili sorunlar sadece kayıtların doğrulandığı bir Yazışma Denetimi ile çözülemeyeceği, ilave inceleme yapmanın gerekli olduğu durumlarda Ofis Denetimi yapılmaktadır. Ofis Denetiminde, IRS’ten bir temsilci vergi mükellefi ile yüz yüze görüşerek, inceleme konusu hususlara ilişkin sorular sorar ve vergi mükellefinin kayıtlarını bizzat inceler. Ofis denetimleri yazışma denetimlerinden daha detaylıdır ve daha çok konuyu kapsar, ancak saha denetimi kadar detaylı değildir.

Saha Denetimi, vergi beyannamesinin doğruluğunu kontrol etmek için finansal kayıtları ve diğer hususları incelemek üzere vergi mükellefinin evinde, iş yerinde veya muhasebecisinin ofisinde gerçekleştirilen kapsamlı ve detaylı denetimdir.

Denetim sırasında incelenen tüm kalemlerin doğruluğu kanıtlanabilirse, denetim vergi beyannamesinde herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmez. Ancak, denetimin sonunda genellikle IRS vergi beyannamesinde bazı değişiklikler yapar. Vergi mükellefi bu değişiklikleri kabul ederse ve bunun sonucunda ilave vergi ödemesi gerekirse, ödemenin yapılabilmesi için çeşitli seçenekler mevcuttur. Eğer vergi mükellefi önerilen değişiklikleri kabul etmezse bir IRS yöneticisi ile görüşme talebinde bulunabilir. Sonrasında halen çözülememiş sorunlar mevcutsa, vergi mükellefi arabuluculuk için başvurabilir veya karara itiraz edebilir.