Bir işletme için muhasebe sistemi kurulurken kullanılacak muhasebe yöntemi, hesap planı, finansal işlemlerin kayıt yöntemi gibi bazı kararlar verilmesi gerekmektedir. Bir işletmenin muhasebe sistemi ihtiyacının ötesinde karmaşık olmamalı ve ticari faaliyetler geliştikçe ihtiyaçlar doğrultusunda uyarlanabilmelidir.

Firmamız müşterileriyle birlikte çalışarak, onların en doğru kararları vermelerine yardımcı olmak suretiyle en uygun/etkin muhasebe sistemini tasarlamalarını sağlamaktadır.

Muhasebe Yöntemi (Nakit veya Tahakkuk)

Muhasebe sistemlerinde ilk adım kayıtların nakit esasına göre mi tahakkuk esasına göre mi tutulacağına karar vermektir. Nakit esaslı muhasebe sisteminde, gelir veya giderler bir ödeme alındığında veya yapıldığında kaydedilmektedir. Öte yandan tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde, gelir veya gidere ilişkin nakit akışının ne zaman olduğundan bağımsız olarak, işlemler tahakkuk ettiği zaman kaydedilir. Nakit esaslı muhasebe, basit olması nedeniyle, küçük işletmeler tarafından en yaygın kullanılan yöntemdir ve özellikle ürün teslim edildiğinde veya hizmet sunulduğunda bunlara ilişkin ödemeleri de aynı zamanda alan işletmeler için uygundur. Ancak, nakit akışı ürün teslimi veya hizmet sunumu ile eş zamanlı değilse nakit esaslı muhasebe yöntemine göre oluşturulan mali tablolar ve raporlar doğru finansal durumu yansıtmayabilir ve yanıltıcı olabilir.

Hesap Planı

Muhasebe kayıtları esas alınarak doğru finansal raporlar hazırlanabilmesi için finansal işlemlerin doğru sınıflandırılması ve kaydedilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, çeşitli finansal işlemlerin muhasebe sistemine (defter-i kebir) kaydedilmesinde aktif olarak kullanılacak hesapları içeren hesap planının, işletmenin mevcut ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde belirlenmesi ve işletmenin gelişmesiyle ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde esnek olabilmelidir.

Firmamız müşterilerinin bugünkü ihtiyaçları yanında gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve gerektiğinden daha karmaşık olmayan bir hesap planı oluşturmaları için onlarla birlikte çalışmaktadır.

Muhasebe Yazılımı

Günümüzün dijital çağında, bilgisayarlar ticari işlemlerin kaydedilmesi, işlenmesi ve raporlanmasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bazı küçük işletmeler için MS Excel gibi bir elektronik çizelge uygulaması yeterli olabilir ancak çoğu zaman profesyonel bir muhasebe yazılımı kullanmak daha iyi bir alternatif olacaktır.

Piyasada sayısı sürekli artan muhasebe yazılım paketleri bulunmaktadır ve işletme ihtiyaçlarına uygun olan en doğru yazılımın seçilmesi kolay olmayabilir. Muhasebe yazılımı satın alındıktan sonra, bu yazılımın özellikleri ve işlevlerinin işletmenin ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanması suretiyle doğru bir şekilde kurulması gerekmektedir.

Firmamızın tecrübeli personeli müşterilerine işletmeleri için en uygun, doğru muhasebe yazılımının seçilmesi ve kurulmasında yardımcı olmaktadır. Muhasebe yazılımı kurulup çalışmaya başladıktan sonra da her türlü destek için müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

QuickBooks küçük ölçekli işletmeler tarafından en yaygın olarak kullanılan muhasebe yazılımıdır. Firmamız küçük ölçekli işletmelere, muhasebe ihtiyaçlarını değerlendirerek doğru Quickbooks versiyonunun seçilmesi, işletme için doğru hesap planının belirlenmesi, yazılımın kurulması, hesapların eşleştirilmesi, muhasebe şablonlarının oluşturulması, veri dosyalarının gözden geçirilmesi/ hataların düzeltilmesi ve karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi gibi Quickbooks yazılımının kullanımının her aşamasında yardımcı olmaktadır.