Vergi Koruması
Vergi kalkanları, belirli yatırım ve harcamalar için amortisman, faiz giderleri, sağlık giderleri ve bağışlar gibi vergiden düşülebilir giderler sayesinde vergilendirilebilir gelir miktarını düşürmektedir. Söz konusu vergi indirimleri doğrudan vergi beyannamesi verilen yıldaki vergilendirilebilir gelir miktarını azaltarak veya ödenecek vergilerin sonraki yıllara ötelenmesini sağlayarak vergi yükümlülüğünü azaltmaktadır. Vergi kalkanları bir işletmenin vergi yükümlülüğü ve vergi ödemelerini azaltarak işletmenin değerini artırmaktadır.

Vergi kalkanları sadece belirli faaliyetler ve giderler için geçerli olduğundan, vergi tasarrufunu maksimize edebilmek için, her bir finansal işletme kararında vergi kalkanı boyutu da hesaba katılmalıdır.

Firmamız, müşterilerimizin ticari kararlarında proaktif bir şekilde vergi kalkanı fırsatlarını belirlemeleri, değerlendirmeleri ve kullanmalarına destek olarak vergi kalkanlarını maksimize ederek, ödenecek vergileri minimize etmelerine yardımcı olmaktadır.