ABD vergi yasalarına göre vergi beyannamesi vermek zorunda olduğu halde Sosyal Güvenlik Numarasına (SSN) sahip olmayan ve alma hakkı da bulunmayan kişilerin Milli Gelirler Dairesinden (IRS) Bireysel Vergi Numarası (ITIN) almaları gerekmektedir. Bireysel Vergi Numarası (ITIN) 9 ile başlayan ve Sosyal Güvenlik Numarası (SSN) ile aynı formata sahip 9 rakamlı bir numaradır (9NN-NN-NNNN).
Emeklilik Planları (401k ve IRAs)
ABD’de yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın, bir kişinin aşağıdaki durumlarda Bireysel Vergi Numarası (ITIN) alması gerekmektedir:

  •  ABD’de yerleşik olan veya ABD dışında bulunan ve ABD Vergi Dairesine vergi beyannamesi vermek zorunda olan yabancı uyruklu kimse
  •  ABD vatandaşı veya ABD’de yerleşik yabancı uyruklu kişinin eşi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi
  •  ABD vizesine sahip yerleşik olmayan kişinin eşi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi
  •  ABD’de yerleşik olmayan ve vergi iadesi talep eden yabancı uyruklu kişi

Bireysel Vergi Numarası (ITIN) sadece ABD vergi raporlamalarında kullanılmaktadır. Bu nedenle, Bireysel Vergi Numarası (ITIN), kişiye ABD’de çalışma izni veya sosyal yardımlardan faydalanma imkanı sağlamaz. ITIN aynı zamanda ABD’de banka hesabı açmak veya ipotekli konut kredisi (mortgage) başvurusu için de kullanılabilir.

ABD vergi dairesine vergi beyannamesi vermek için son 3 yıl içerisinde kullanılmayan Bireysel Vergi Numaralarının (ITIN) geçerliliği 3. yılın bitiminde sona ermektedir. İlave olarak, 2013 yılından önce verilmiş olan ITIN’ler için IRS tarafından uygulamaya konulmuş bir yenileme programı bulunmaktadır. Buna göre ortadaki rakamları 83, 84, 85, 86 veya 88 olan (örneğin 9NN-83-NNNN) olan ITIN’lerin geçerliliği 2019 sonunda bitmiştir. Süresi dolmuş ITIN’lerin vergi beyannamesi verilmeden önce yenilenmesi gerekmektedir, aksi takdirde vergi beyannamesi IRS tarafından işleme alınacaktır. Ancak bu durum vergi iade ödemelerinin büyük ihtimalle gecikmesine ve bazı vergi indirimlerinden yararlanılamamasına yol açmaktadır.

Bireysel Vergi Numaraları (ITIN) IRS tarafından şartları karşılayan kişilere başvuru sürecinin doğru bir şekilde tamamlanmasından sonra verilmektedir. ITIN alabilmek için IRS’e bireysel olarak doğrudan başvurmak mümkün olmakla birlikte, profesyonel bir destek almak, hem hata yapılmasını önleyecek hem de sürecin daha kolay ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

Onaylayıcı Kabul Temsilcileri (Certifying Acceptance Agent – CAA) IRS tarafından kişilere Bireysel Vergi Numarası (ITIN) alınmasında yardımcı olmak üzere yetkilendirilmişlerdir. Onaylayıcı Kabul Temsilcileri (CAA) tarafından yapılan ITIN başvuruları bireysel olarak yapılan başvurulardan önce işleme alınmaktadır. Ayrıca, doğrudan IRS’e başvuran bireylerin orijinal belgeleri veya belgeyi veren makam tarafından onaylanmış suretlerini vermeleri gerekmektedir. Onaylayıcı Kabul Temsilcileri ise başvuru dokümanlarının doğruluğunu onaylayabildiğinden orijinal belgelerin gönderilmesine gerek kalmamaktadır.

Onaylayıcı Kabul Temsilcisi (CAA) olarak Firmamız kişilerin Bireysel Vergi Numarası (ITIN) almasında yardımcı olmak üzere yetkilendirilmiştir.

  •  İlk olarak kişilerin durumu incelenerek ITIN almasının gerekip gerekmediği ve ITIN alabilme koşullarına sahip olup olmadığı belirlenmektedir.
  • Birincil ve ikincil başvurucular için ITIN başvurularıyla birlikte gönderilecek dokümanların doğruluğunu onaylayabiliriz. Bakmakla yükümlü olunan kişilerin başvurularında ise orijinal belgelerin veya belgeyi veren makam tarafından onaylanmış suretlerinin IRS’e gönderilmesi gerekmektedir.
  • Müşterilerimiz için ITIN başvuru formunu (IRS W-7 Formu) doldurup, onlar adına IRS’e başvuru yapmaktayız.
  • ITIN başvurusu ile ilgili olarak müşterilerimiz adına IRS’le doğrudan iletişim kurmakta ve Bireysel Vergi Numarasını (ITIN) IRS’ten doğrudan almaktayız.