İşletme sahipleri maaş işlemlerinin karmaşıklığı altında ezilebilirler. Küçük işletmelerde bile çalışılan saatlerin hesaplanması, vergilerin düşülmesi, çalışanlara ödeme yapılması vb. işlemlerde hatalar yapılabilir. Önemli sayıda şirkete Milli Gelirler Dairesi /ABD Vergi Dairesi (IRS) tarafından hatalı ve/veya geç maaş vergi ödemeleri nedeniyle ceza vermektedir. Çalışan sayısı arttıkça, maaş işlemlerinde hata yapılması ve vergi ödemelerinde gecikme olması ihtimali de artmaktadır.

Firmamız müşterilerinin ihtiyaçlarına ve ölçeklerine uygun maaş hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, müşterilerimizin var olan maaş iş süreçlerine rehberlik ve yardım sağladığımız gibi maaş işlemlerini tümüyle dışarıdan bir hizmet olarak da sunabilmekteyiz.

100% hatasız bir maaş vergi hizmeti temin edebilmek için müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışmaktayız.

Müşterilerimiz tarafından işletme bünyesine maaşların hesaplanması, ödenmesi ve vergi beyanlarının hazırlanması işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla maaş otomasyon sistemi tasarlanması ve kurulmasına yardımcı olmaktayız.

Karmaşık raporlama ihtiyaçları ve değişen vergi yasalarından dolayı endişe yaşamak istemeyen işletmeler için maaş işlemlerinde dış kaynak kullanılması akıllı bir çözüm olmaktadır. Firmamız tüm maaş işlemlerini onlar için yöneterek çalışanların ödemelerinin doğru ve tam yapılmasını ve maaşlara ilişkin IRS yükümlülüklerinin zamanında ve hatasız bir şekilde yapılmasını temin ederek müşterilerimizin yükünü önemli oranda azaltmaktadır. Böylece, müşterilerimiz kıymetli kaynaklarını maaşlarla ilgili mevzuata uyum ve raporlama yükümlülükleri için harcamak yerine dikkatlerini temel ticari faaliyetlerine yoğunlaştırabilmektedirler.

Maaş hizmetlerimiz kapsamında düzenli ve detaylı olarak sunduğumuz raporlar sayesinde müşterilerimiz maaş işlemlerine ilişkin detayları takip etme ve analiz etme imkanına kavuşmaktadırlar.