Hukuk davaları, karmaşık muhasebe, vergi ve finansal konuları içerdiğinde, bu alanlarda özel bilgi ve tecrübe sahibi uzmanlardan destek almak başarı için kritik öneme sahiptir. 
Dava Desteği ve Adli Muhasebe
Hukuki destek, danışmanlık hizmeti olarak ve/veya uzman bilirkişi tanıklık hizmeti olarak sağlanabilir. Uzman bilirkişi olarak görev yapıldığında, sunulan gerçekler ışığında tarafsız bir görüş bildirilmektedir. Danışman rolünde, yeminli mali müşavirler avukatlara ve müşterilerine, dava konusu ihtilafın mahiyetinin anlaşılmasında, arzu edilen sonuca ulaşabilmek için strateji oluşturulmasında, karmaşık muhasebe, vergi ve finansal hususları incelendikten sonra gerçeklere dayalı raporlar hazırlanmasında yardımcı olmaktadır. Bu destek, zaman ve nakit tasarrufu sağladığı gibi davayı kazanabilmek amacıyla güçlü kanıtlar oluşturulması için de hayati öneme sahiptir.

Önemli sayıda hukuki ihtilaf hırsızlık, muvazaalı işlemler, sahtecilik, eksik evrak vb. hileli faaliyetler içermektedir. Bu nedenle adli muhasebe, hukuki destek hizmetlerinin zorunlu bir bileşenidir. Adli muhasebe hizmetleri, özel bilgi ve yeteneklerin finansal kayıtlara uygulanarak çelişkilerin belirlenmesi ve hileli işlemlerin tespiti yoluyla hukuki sorunların çözümüne yardımcı olmaktadır.

Farklı bilgi ve tecrübelere sahip uzman takımımız ile, geniş bir yelpazede hukuki destek ve adli muhasebe hizmetleri sunmaktayız.

  • Firmamız dava süreçlerinin her aşamasında muhasebe, vergi ve finansal konularda müşterilerine değer katan hizmetler sunmaktadır. Firmamız karmaşık muhasebe, vergi ve finansal konuları analiz etmekte, dava stratejilerinde yardımcı olmakta, hileli işlemlerle ilgili adli incelemeler yapmakta, uzman bilirkişi tanıklığı ve diğer ilgili hizmetleri sunmaktadır.
  • Firmamız her davada, farklı alanlardaki bilgi birikimiyle ilgili tüm verileri toplamak, analiz etmek, işlemek ve değerlendirmek için kullanmak suretiyle açık ve etkili raporlar hazırlamakta veya uzman bilirkişi tanıklığı yapmaktadır.
  • Firmamız ayrıca, müşterilerimizin iş süreçlerindeki kontrol zayıflıklarını belirlemekte ve hileli davranışların önlenmesi için gerekli kontrollerin hayata geçirilmesi için müşterilerine yardımcı olmaktadır.