Vergi

ABD’de Vergi Kalkanı

vergi kalkanı

Vergi kalkanı, bir işletmenin başarılı olmasında önemli bir faktördür. Yöneticiler vergi kalkanı fırsatını kullanarak işletme değerinin artırabilir. Çünkü vergi kalkanı, işletmeye gelen net nakit akışlarının artmasına ve dolayısıyla işletme değerinin artmasına katkı sağlar.

İşletmeler gelirlerini maksimize etmeyi ve maliyetlerini minimize etmeyi hedefler. Bunun için yöneticiler tasarım, üretim, dağıtım, ürün listeleme, reklam, müşteri ilişkileri, ücretlendirme, vergiler gibi pek çok konu hakkında önemli kararlar alır. Alınan her karar işletmenin piyasa içindeki rekabetçi durumunu doğrudan etkiler. Vergi kalkanı, vergi maliyetlerinin yönetilmesi açısından dikkate alınması gereken önemli unsurların başında gelir. İşletmeler, vergi kalkanı sayesinde ödemeleri gereken vergi matrahlarının düşmesini sağlar.

Vergi Kalkanı Nedir?

İşletmeler gelirlerine ve tabi oldukları vergi oranlarına bağlı olarak vergi öderler. Vergi matrahı hesaplanırken, işletmelerin bazı işlemleri brüt gelir tutarından indirilir. Böylece işletmeler tarafından ödenecek vergi tutarı azalır. Vergi kalkanı, ödenecek vergi tutarındaki bu azalmayı temsil eder. Vergi kalkanı, birçok ülkede uygulanmakla birlikte, brüt gelirden indirilecek kalemler ülke bazında farklılaşabilmektedir. Bu farklılık, vergiden indirilecek faaliyetlere yönelik ülkelerin farklı bakış açılarından kaynaklanır. Hükümetlerin belirli kalemlerin vergi matrahından düşülmesine izin vermesi, işletmelerin o işlemlere yönelmesi noktasında bir teşvik içerir. Bunun sonucunda, vergi kalkanından istifade etmek isteyen işletmeler o işlemleri tercih eder. Örneğin, kredi faizlerinin vergi matrahından indirilmesine imkân veren fakat özkaynakların vergi matrahından indirilmesine izin vermeyen bir düzenleme, işletmelerin sermaye kompozisyonu tercihlerini doğrudan etkiler. Bu sayede, bir işletme borç almanın diğer artı ve eksilerini değerlendirmek suretiyle vergi kalkanından faydalanmayı tercih edebilir.

ABD’de Vergi Kalkanı

Vergi kalkanının büyüklüğü vergi matrahından indirilebilecek işlemlerin büyüklüğü ve vergi oranına göre belirlenir. Bu işlemler ile vergi oranları ne kadar büyük olursa, işletmenin vergi kalkanından istifade derecesi de o ölçüde büyük olur.

Vergiden Kaçınmaya Karşı Vergi Kaçırma

Vergi kalkanı tamamen hukuki bir imkandır ve yasal olarak işletmenin daha düşük vergi ödemesini sağlar. Bu açıdan vergi kaçırmayla karıştırılmaması gerekir. Vergi kalkanı, mevzuatın izin verdiği kalemler çerçevesinde vergi matrahını daha düşük belirleme imkânı verir. Dolayısıyla vergiden kaçınma terimi ile de ifade edilebilir. Diğer taraftan, vergi kaçırma yasaların izin verdiği çerçevenin tamamen dışındadır. Vergi ödememe, gereğinden az vergi ödeme gibi uygulamalar vergi kaçırmanın örneklerini oluşturur. Vergiye tabi işlemi gizlemek, raporlamamak ya da daha düşük tutar olarak raporlamak gibi vergi kaçırma niteliğindeki işlemler, ilgili işletmeler için cezai sonuçların doğmasına neden olur.

Amerika’da Vergi Kalkanı ve Vergilerin Yönetilmesi

Yukarıda ifade edildiği gibi her ülke belli öncelikler çerçevesinde vergiden indirilecek işlemlerin kapsamını farklı olarak belirler. ABD de bu açıdan kendi düzenlemelerine sahiptir. Bu düzenlemelere göre, aşağıdaki işlemler vergi matrahından indirilebilir ve işletmeler için bir vergi kalkanı oluşturur:

 

Yukarıda sayılan işlemler brüt gelir tutarından indirilebilir. Söz konusu işlemler, önceden herhangi bir planlama yapılmadan işin doğası gereği ortaya çıkabilir. Burada önemli olan husus bu işlemlerin vergi kalkanı etkileri göz önüne alınarak önceden planlanması ve faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesidir.

Vergi kalkanı vergi planlama süreci çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir husustur. Ödenecek vergilerin veri olarak kabul edilmesi işletmeler için bir handikaptır. Çünkü ödenecek vergiler vergi planlama ve karar alma süreçlerinin bir parçası olmalıdır. Vergiler işletmelerin bütçelerinde önemli bir gider kalemidir. Bu nedenle, işletme yöneticileri belirli işlemleri yapmadan önce detaylı bir vergi planlaması yapmalıdır. Vergileri sabit bir maliyet kalemi olarak kabul etmekten ziyade yöneticiler işletme faaliyetlerini bu faaliyetlerin vergi sonuçlarıyla birlikte değerlendirmelidir. Bu sayede, işletmelerin yapacakları işlemlere yönelik tercihleri değişebilir.

Şüphesiz vergi kalkanı alınacak stratejik kararlarda tek unsur olarak değerlendirilmemelidir. Ancak işletmeye sağlayacağı katkı da mutlaka karar alma süreçlerinde göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü, işletmeler vergi kalkanı sayesinde daha düşük tutarda vergi ödeme imkanını değerlendirerek işletemeye olan net nakit akışlarını artırabilir. Bu ise bir işletmenin ya da bir projenin değerini artıran bir husustur.

vergi kalkanı

Sonuç olarak, vergi kalkanı işletmelerin sermaye kompozisyonu (borç-özkaynak), amortisman yöntemleri (doğrudan-hızlandırılmış), bağış yapılıp yapılmaması gibi stratejik tercihlerini etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle, vergi giderleri önceden planlanmalı ve daha yüksek bir işletme değeri elde etmek için vergi kalkanı etkisi mutlaka dikkate alınmalıdır.

Sky Accounting ile Vergi Kalkanı Fırsatlarını En İyi Şekilde Değerlendirin

Sky Accounting işletmelere muhasebe ve vergi konularında profesyonel danışmanlık ve destek hizmetleri sağlamaktadır. New Jersey’de faaliyet gösteren Sky Accounting, iyi eğitimli ve tecrübeli ekibiyle sağlıklı büyümeleri için işletmelere yardımcı olmaktadır. İşletmelerin vergi kalkanı imkanlarını değerlendirmek Sky Accounting Danışmanlık Şirketinin sağladığı hizmetlerden biridir. Sky Accounting, her işletmenin özel durumunu ve ihtiyacını ayrı ayrı dikkate alarak işletme özelinde çözümler sunar. Böylece, işletmeler proaktif şekilde pozisyonlarını belirlerken, vergi giderlerini minimize edecek şekilde faaliyetlerini önceden organize edebilmektedir.

Sky Accounting Danışmanlık Şirketinin sunduğu tüm hizmetlere buradan ulaşabilirsiniz.