Vergi, Muhasebe

Amerika’da Türk Muhasebe Şirketiyle Çalışmanın Avantajları

amerikada türk muhasebe şirketi ile çalışmanın avantajları

Amerika’da kurulu bir Türk muhasebe şirketinin varlığı hem ABD’de yerleşik olan Türklere hem de farklı ülkelerde yerleşik olup ABD’de faaliyette bulunan Türklere, muhasebeyle ilgili ihtiyaç duyduğu bilgileri ve danışmanlık hizmetini Türkçe alabilme ayrıcalığı ve imkanını sunmaktadır.

Amazon FBA Sistemi ve Sınırları Kalkan Coğrafyalar

Özellikle iletişim ve bilgi teknolojilerindeki ilerlemelerin sonucuna bağlı olarak günümüz işletmeleri yerel imkanlar ile yetinmemektedir. Global ölçekteki farklı fırsatları daha iyi değerlendirme yolunda, bulundukları ülke sınırları dışına yatırımlar yapmaktadır. Yatırım imkanları o denli artmıştır ki artık girişimciler ülkeler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilmektedir. Ayrıca arz-talep durumunu değerlendirebilmekte, üretim ve dağıtım yerlerini farklılaştırabilmekte, hiç bilmedikleri coğrafyalara çok kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Nüfus büyüklüğü, alım gücü yüksekliği ve talep canlılığı gibi önemli faktörlerden dolayı Amerika da yatırım yapılan yerlerin başında gelmektedir. Hem ABD’nin kendi geniş coğrafyası hem de etkili ulaşım kanalları sayesinde Kanada ve Meksika gibi büyük komşu ülkelere kolay erişim imkânı Amerika’da yatırım yapılmasını teşvik eden faktörlerin başında gelmektedir.

amerikada türk muhasebe şirketi

Yatırımcılar doğrudan Amerika’da bulunup faaliyetlerini bizzat oradan yürütebileceği gibi farklı ülkelerde yerleşik olup, faaliyetlerini uzaktan da idare edebilir. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan Amazon FBA sistemi gibi uygulamalar önemli sayıda bireysel girişimciyi harekete geçirmiştir. Kullanıcı odaklı (user-friendly) uygulamalar sonucu bir girişimci sistemde hesap açma ve banka hesabı temin etme gibi birkaç prosedürü yerine getirmek suretiyle, çok büyük başlangıç yatırımlarına ihtiyaç duymadan ABD pazarına açılma imkânı bulmuştur. Özellikle Türkiye’de yerleşik olan kişi ve işletmelerin, üretim imkânı, ucuz hammadde ve ucuz işgücü gibi çeşitli avantajları bu konuda etkili olmuştur. İletişim ve ulaşım imkanlarındaki gelişmeler ürünlerin mobilitesini artırmış, döviz kurlarındaki yükseklik işletmelerin pazar yerlerini döviz geliri sağlayacağı ABD gibi ülkelere kaydırmasına neden olmuştur. Benzer şekilde, Türkiye’de yerleşik biri Çin’de üretim yaptırıp, bunu Amazon’un depolarına gönderebilmekte, diğer prosedürleri ise Türkiye’den takip edebilmektedir. Amerika’da bir Türk muhasebeciyle çalışmak özellikle tam da bu noktada ortaya çıkan bir ihtiyaç niteliğindedir.

 

Amerika’da Yasal Düzenlemeler ve Bir Türk Muhasebe Şirketiyle Çalışma İhtiyacı

İster bireysel ister kurumsal olsun, ticaret amacıyla mal alım satımı yapan ya da hizmet üretimi yapan herkes nihayetinde faaliyette bulunduğu ülke mevzuatı çerçevesinde vergi başta olmak üzere çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıyadır. Bu kapsamda, ABD’de ticari faaliyette bulunan Türkler de benzer yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır. Defter tutma, vergi matrahlarını hesaplama, vergi beyannameleri verme, ücret ödemelerine ilişkin hazırlıkları yapma gibi birçok konu işletmelerin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerine örnek olarak verilebilir.

Özü itibariyle teknik ve detaylı olan ilgili düzenlemeler ayrıca zaman içerisinde de önemli değişikliklere ve güncellemelere maruz kalabilmektedir. İşletme yöneticilerinin, özellikle ürün geliştirme, tedarik, pazarlama, reklam, müşteri ilişkileri gibi işletmenin esas faaliyetlerine odaklanması işletmelerin sağlıklı büyümesi açısından çok önemlidir. Bu itibarla, mutlaka takip edilmesi gereken fakat işletmenin esas işleri kapsamında olmayan ön muhasebebordrolama,vergi hesaplamaları gibi işlemler için muhasebe danışmanlık şirketlerinden profesyonel hizmet alınması hem zamandan tasarruf sağlama hem de maliyetleri düşürme açısından önemli bir gerekliliktir.

Amazon FBA gibi uygulamaların kullanıcı dostu nitelikleri sonucu pazara kolayca ulaşım imkânı vermesi özellikle Türkiye’de yaşayıp Amerika’da satış yapan girişimcilerin ileri düzeyde İngilizce bilmeden de bu işleri yapabilmesine olanak sağlamıştır. Bu kapsamda, İngilizceye çok hâkim olmadan söz konusu faaliyetleri yürüten çok sayıda Türk girişimci bulunmaktadır. Ancak ürünlerin satışa sunulması ile birlikte bu kişilerin dirsek temasında bulunma ihtiyacı duyduğu ilk kişiler muhasebeciler olmaktadır. Bu açıdan, ABD’de yerleşik ve ABD mevzuatında uzmanlaşmış ancak Türkçe hizmet veren bir danışmanlık şirketi bu aşamada ortaya çıkan en önemli ihtiyaçlardan biridir. Söz konusu ihtiyaç sadece Türkiye’de yaşayanlar için değil aynı zamanda ABD’de yaşayan Türkler için de söz konusudur. ABD’de ticari faaliyette bulunan Türkler de nihayetinde bir muhasebe şirketiyle birlikte çalışmak durumundadır. Bu açıdan, bu konuda Türkçe hizmet veren bir danışmanlık şirketi bu durumdaki Türkler için de sağlam bir işbirliği adına önemli bir fırsattır.

Sağlıklı İletişim ve Ortak Kültür

Farklı milletlerden çok sayıda insanın yaşadığı Amerika’da çok çeşitli dillerde ve farklı niteliklerde hizmetler sunulmaktadır. Muhasebe konusunda danışmanlık hizmeti alacak bir Türk girişimcinin bu hizmeti bir Amerikalı ya da bir Çinli şirketten alması da mümkündür. Ancak danışmanlık hizmetini bir Türk şirketinden almasının sağlayacağı bazı artılar bulunmaktadır. Bu artılar iletişim ve kültür unsurlarından kaynaklanmaktadır.

amerikada türk muhasebe şirketi

Muhasebe konusunda alınacak danışmanlık hizmetinde öncelikle tarafların birbirini tam olarak anlaması ve iletişimin sağlıklı gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Sağlıklı iletişim aynı zamanda güven unsurunu sağlayan bir etkendir. Bunun yanı sıra aynı kültürden gelen insanların iş yapış tarzları ve olaylara bakış açıları gibi konulardaki benzerlikleri iş birliğinden sağlanan verimi artıracaktır. Çünkü kültürel farklılıklar, insanların algılarında ve anlayışlarında da farklılıklara neden olabilmektedir. Muhasebe, vergi, bordro gibi teknik konulardaki detaylı düzenlemelere tam uyum sağlanması, bunlara uygun stratejiler oluşturulması ve faaliyetlerin bu çerçevede yürütülmesi açısından ilgili tarafların birbirini tam olarak anlaması ve güven duyması açısından kültürel farklılıkların ayrıca göz önünde bulundurulması gerekir. Bu çerçevede, Amerika’da faaliyette bulunan Türkler ya da Türk işletmeler için ABD’de yerleşik, ilgili konularda uzmanlığı bulunan ve anadilde hizmet veren Türk danışmanlık şirketleri önemli bir artıdır.

Hem ABD’de Hem Türkiye’de Faaliyette Bulunmak

ABD’de hizmet veren bir Türk muhasebe şirketiyle çalışma aynı zamanda hem ABD’de hem de Türkiye’de faaliyette bulunan Türkler için de önemli getiriler sağlar. Ülkelerin birbirinden farklı nitelikteki düzenlemeleri işletmelerin bu düzenlemelere tam uyum sağlamasını zorlaştırabilmektedir. Çifte vergilendirme, farklı vergi kapsamları ve istisnaları gibi konular işletmelerin alacağı danışmanlık hizmetinin niteliğini daha önemli hale getirmektedir.

Bu açıdan, her iki ülkenin vergi mevzuatına ve detaylarına hâkim olma, en iyi uygulamaları bilme, gerek duyulan konularda birlikte işbirliği yapılacak network çevresinin genişliği gibi nedenlerden dolayı Türk muhasebe şirketleri Türk girişimciler için yine bir adım öne çıkmaktadır.

Amerika’da Bir Türk Muhasebe Şirketi Olarak Sky Accounting

New Jersey’de kurulu Sky Accounting Muhasebe Şirketi hem Amerika’da yerleşik kişi ve kurumlara hem de Amerika dışında yerleşik ama Amerika’da faaliyette bulunan kişi ve kurumlara muhasebe, vergi ve diğer ilgili konularda çok kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermektedir. Alanında uzman ve tecrübeli kadrosu ile Türkçe, İngilizce ve İspanyolca dillerinde hizmet sağlamaktadır.

Özellikle bir Türk muhasebe şirketiyle çalışmak isteyen Türkler için önemli bir fırsat sunan Sky Accounting aşağıdaki konularda danışmanlık ve destek hizmeti sağlamaktadır:

 • Muhasebe
  1. Muhasebe sistemleri kurma ve destek sağlama
  2. Ön muhasebe
  3. Bordrolama
 • Vergi
  1. Vergi planlaması
  2. Vergi kalkanı
  3. Vergi dosyasının hazırlanması ve beyanname verilmesi
  4. Vergi problemlerinin çözümü
  5. IRS temsilciliği
 • Diğer Konular
  1. ITIN numarası alınması
  2. Yabancı yatırımcılara yönelik danışmanlık
  3. Dava süreci desteği ve adli muhasebe
  4. Servet yönetimi ve strateji geliştirme
  5. Emeklilik planlama